Od pon. do petka od 8:00-16:00 ure. 02/7200-483 

Search Site

Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno 


Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.frama-shop.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja FRAMA TRGOVINA D.O.O., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine

  

2. Varovanje osebnih podatkov 

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali shranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja FRAMA TRGOVINA D.O.O.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). 

Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Odjava od e-novic 

Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo tukaj. 

Pravica do obveščenosti 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našega predstavnika varovanja zasebnosti osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega centra www.frama-shop.si:

FRAMA TRGOVINA D.O.O.
KRAIGHERJEVA UL. 26
2230 LENART

T: 00386 (0)2 7200-483
E: prodaja@frama-shop.si

Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili - pisno in v skladu z ustreznimi predpisi - kateri osebni podatki so bili zbrani med obiskom spletnih mest podjetja FRAMA TRGOVINA D.O.O.

Namen uporabe 

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.frama-shop.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na e-novice, uporabnik dovoljuje podjetju FRAMA TRGOVINA D.O.O., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju FRAMA TRGOVINA D.O.O., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra www.frama-shop.si in podjetja FRAMA TRGOVINA D.O.O., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Navedene podatke lahko podjetje FRAMA TRGOVINA D.O.O., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike spletnega centra www.frama-shop.si, 3 mesece za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger ter do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Upravitelj www.frama-shop.si lahko podatke v anonimni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Dostavni službi bo zaupan le uporabnikov naslov za dostavo. 

Izjemno razkritje osebnih podatkov - podatki, ki jih www.frama-shop.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov.

  

3. Dostopnost informacij

- podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
- kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
- informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
- informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
- način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
- informacije o načinu plačila;
- podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
- informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
- informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
- informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

 

 

4. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če dostavna služba na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku. Ozoroma za izdelke , kateri niso na zalogi in jih je potrebno naročiti od 2 do 30 dni 

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

- osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov (obvezno je plačilo po predračunu);
- po poštnem povzetju oz dostavno logistiko, v tem primeru se lahko plačajo tudi poštni stroškioziroma še dodatno znesek poštne provizije .
- dostava s strani Trgovca (stroški dostave se lahko obračunajo po veljavnem ceniku Trgovca)


Načini plačila Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:


- z gotovino ob prevzemu (do maksimalno 300 € z ddv)
- z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu
- odloženi rok plačila za stranke, s katerimi ima trgovec sklenjeno pogodbo o medsebojnem poslovanju in v njej definiran rok plačila in limit.

Načine plačil sistem dodeljuje avtomatsko glede na vrsto in teže.

  

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.).Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. 

 

Stroški povezani z komunikacijskimi sredstvi se ne razlikujejo od osnovnih.

  

6. Postopek nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

• prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);

• iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;

• izbor izdelka za nakup;

• dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

• določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;

• pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;

• izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);

• izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);

• pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter

• potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe. (če je na voljo več možnosti)

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. 

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

  

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku oddaje naročila. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

  

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov prodaja@frama-shop.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev.

Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec).

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. 

Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Dostavni službi (glej točko 15.). Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. 

Obrazec za odstop od pogodbe izdelkov najdete tukaj.

  

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

9.1 Stvarna napaka

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo)

  

10. Dostava in informacije:

V spletnem centru frama-shop.si stremimo k najhitrejši možni dostavi naročenega blaga. Večino prejetih naročil do 12. ure skušamo odpremiti še isti dan (izdelki imajo status - na zalogi), razen med vikendi in prazniki. Če je za odpremo blaga potreben daljši čas, je to označeno na spletni strani. V primeru, da ste morda naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo preko posredovanih kontaktnih podatkov. Po oddanem naročilu vas lahko pokliče komercialist, ki vam bo sporočil točen datum dostave oz. boste lahko spremljali status vašega naročila kar preko maila ali odprtega računa na spletni strani www.frama-shop.si. Razpoložjivi načini dostave se vršijo glede na vrednost in teže dostave. Način dostave se izbere pred načinu plačila oz. zaključku naročila.

Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk znotraj iz zunaj republike Slovenije, je pogodbeni partner Trgovca družba GLS logistične storitve d.o.o.. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške kateri nastanejo zaradi tega načina plačila.

Možni načini dostave in prevzemi:

 • Dostava paketa do doma preko dostavnih služb (v tem primeru dostavlja dostavna služba GLS Slovenija)
 • Do 5 kg 4,90 € z ddv
 • Do 10 kg 7,90 € z ddv
 • Do 15 kg 9,90 € z ddv
 • Do 20 kg 11,90 € z ddv
 • Do 25 kg 13,90 € z ddv
 • Do 30 kg 15,90 € z ddv
 • Do 35 kg 17,90 € z ddv
 • Do 40 kg 19,90 € z ddv
 • Do 45 kg 20,90 € z ddv
 • Do 50 kg 22,90 € z ddv

Pri tem načinu dostave, prevzame dostavna služba naročeno blago in ga dostavi direktno do vas in velja za pakete do 50 kg

 •  Lasten prevezm blaga

Pri tem načinu je možen lasten prevezm blaga in velja samo ob predhodnem dogovoru in plačilu po predračunu.

Strošek dostave:

 • Izračun cene za dostavo paketa do 50 kg.

V kolikor vas zanima strošek dostave morate dodat produkt v košarico in izberete gum "Na blagajno". V blagajni lahko vidite kolikšen je strošek dostave. 

 •  Izračun cene za dostavo večjih paketov.

Za ta izračun dostave je potrebno oddat naročilo in boste dobili ponudbo z dostavo naknadno. V kolikor se ne strinjate z stroškom dostave se naročilo stornira.
Nekateri večji stroji imajo tudi brezplačno dostavo. V kolikor imate to možnost izberete opcijo "Brezplačna dostava".11. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

  

12. Odgovornost

Dobavljivost in cena izdelkov se osvežuje avtomatsko neposredno od dobaviteljev in našega lokalnega sistema 1-2 krat dnevno

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na dostavno službo dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi.

V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo dostavno službo od katere je prejel v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

  

13. Pritožbe in spori 

13.1 Pritožbe in spori

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav ali reklamacij obrne po pomoč na elektronski poštni naslov prodaja@frama.eu. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 13.2 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi podjetje FRAMA TRGOVINA D.O.O. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
FRAMA TRGOVINA D.O.O., ki kot ponudniki blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.  

14. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.frama-shop.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

15. Pravno obvestilo in podatki podjetja

Spletna trgovina http://www.frama-shop.si/  in vsi podatki, slike artiklov in grafika prikazani na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati  ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti. 


Sedež podjetja:
FRAMA TRGOVINA D.O.O.
KRAIGHERJEVA UL.  26
2230 LENART

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU, ŠT. VLOŽKA: 2015/26385,
MATIČNA ŠTEVILKA: 6851100000, 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI17244595
OSNOVNI VLOŽEK: 7.500 EUR,
IBAN: SI56 56 04102-0002500647 
BIC: KBMASI2X
Davčni zavezanec: DA

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo.

Več o tem

Back to top

 

O spletnem centru Podpora

Dodatki

O nas Podjetje

Splošni pogoji
Dostava
Spletni Piškotki

Moj račun
Lista želja
Status naročil
Seznam želja
E-novice

Akcijska ponudba
Ceneje na spletu
Najbolj prodajni artikli
Najbolj popularni artikli
Blagovne znamke

Kontaktirajte nas
Lokacija trgovine

Prodajno mesto
Kontakti
O podjetju

 

Slike so deloma simbolične, možne so napake pri tehničnih podatkih ali pri imenu artikla! Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.
Ponudba v spletni trgovini frama-shop.si se lahko razlikuje od ponudbe v maloprodajni Trgovini Frama!
Vse cene so v EUR z vključenim ddv!

[profiler]
Memory usage: real: 18612224, emalloc: 17642016
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.9779100
mage::app::init::system_config0.0016126,8240
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.00431305,472786,432
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Cache0.0002113,0560
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.0004253,5760
mage::app::init::config::load_cache0.011812,1040
mage::app::init::stores0.00521637,440524,288
init_config_section:stores_sl0.003012,1280
mage::app::init_front_controller0.01281483,424524,288
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.00791307,096262,144
OBSERVER: turpentine_esi_controller_front_init_before0.00631202,432262,144
turpentine::observer::esi::loadCacheClearEvents0.00591171,112262,144
turpentine::helper::esi::getCacheClearEvents0.0014147,736262,144
CORE::create_object_of::Nexcessnet_Turpentine_Model_Shim_Mage_Core_Config0.00091360,5280
OBSERVER: turpentine_varnish_controller_front_init_before0.0006144,6080
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00331112,848262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.0012152,3360
OBSERVER: ET_IpSecurity_observer0.0038285,0480
OBSERVER: askit0.0003117,0320
OBSERVER: easybanner0.00292102,0480
mage::dispatch::db_url_rewrite0.00301127,7840
DISPATCH EVENT:model_load_after0.0002129840
mage::dispatch::routers_match0.9184100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.036611,999,4562,359,296
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Layout0.0005132,4640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.0022328,0000
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.0021174,688262,144
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.008111,233,1362,097,152
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.02331551,2160
OBSERVER: log0.01671132,1120
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.0002116,1920
OBSERVER: pagecache0.0005118,1600
OBSERVER: persistent0.00114177,8560
OBSERVER: persistent_quote0.00081132,0800
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0006182,0320
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view0.8782100
DISPATCH EVENT:model_load_before0.0001111,1920
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0005116,2560
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_load0.0005134,3600
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_xml_before0.0028197,9120
easybanner::updateLayout0.0025155,5680
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_xml0.003717040
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_blocks0.040214,401,1604,194,304
BLOCK: formkey0.00051119,936262,144
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.0008924,8000
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.0005924,8240
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0005924,8240
BLOCK: root0.0008167,8800
BLOCK: head0.00041137,2160
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00021320,0400
BLOCK: js_cookies0.0003163,680262,144
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00073863,8080
BLOCK: after_body_start0.00041105,1360
BLOCK: global_notices0.0003161,8240
BLOCK: header0.0004162,3280
BLOCK: top.links0.0003164,840262,144
BLOCK: store_language0.0004164,1920
BLOCK: catalog.topnav0.00051107,2160
BLOCK: top.container0.0003154,456262,144
BLOCK: breadcrumbs0.0003161,6960
BLOCK: global_messages0.00051141,2240
BLOCK: footer0.00061155,904262,144
BLOCK: core_profiler0.0003153,9760
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.0016241,9280
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.00063219,4320
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00082223,496262,144
BLOCK ACTION: footer_links -> addLink0.0020571,2880
BLOCK: catalog_product_price_template0.0003153,7680
BLOCK: return_link0.00071132,832262,144
BLOCK: checkout_cart_link0.0003162,0800
BLOCK ACTION: checkout_cart_link -> addCartLink0.00151106,984262,144
BLOCK ACTION: checkout_cart_link -> addCheckoutLink0.0007119,3840
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00051146,1360
BLOCK: right.poll0.00061110,360262,144
BLOCK: tags_popular0.0004163,5600
BLOCK: right.reports.product.compared0.00051152,7840
BLOCK: google_analytics0.0003163,656262,144
BLOCK: wishlist_link0.0003167,7360
BLOCK: wishlist_sidebar0.00051165,504262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0003162,9120
BLOCK: head_rss0.0009169,0640
BLOCK: turpentine_notices0.00041121,456262,144
BLOCK: optimiseweb_cookienotice0.0003166,9600
BLOCK: headerCart0.00062138,5520
BLOCK ACTION: headerCart -> addItemRender0.0001812,5680
BLOCK: ajaxpro_customer_login0.00041122,424262,144
BLOCK: ajaxsearch_category_filter0.00061166,104262,144
BLOCK: navigationpro.top0.0003170,5200
BLOCK: cms_scroll_up0.0003153,2720
BLOCK: left.reports.product.viewed0.0004179,536262,144
BLOCK: e64bcaf915273bada506379ff8e48f810.0004163,7600
BLOCK: e8b0c687373ecb294bf9fd531b0ff8e30.0003161,9440
BLOCK: cms_page0.0011171,584262,144
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0003163,0240
BLOCK: easybanner.placeholder.left-top0.0003162,7600
BLOCK ACTION: easybanner.placeholder.content-bottom -> addBanner0.0002213,3760
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_render0.8203100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.00985560,9600
OBSERVER: turpentine_esi_core_block_abstract_to_html_before0.00385523,1120
OBSERVER: avail_stock_status_to_html_before0.00225545,1680
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00493439,0800
frontend/base/default/template/page/1column.phtml0.787316,603,3447,340,032
frontend/argento/default/template/page/html/head.phtml0.01721328,712524,288
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00534347,4640
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.00515117,2800
OBSERVER: ajaxpro_add_block_wrapper0.00285124,3680
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0005168,0240
frontend/base/default/template/googleanalytics/ga.phtml0.0004115,9520
frontend/argento/default/template/page/html/header.phtml0.696115,046,6005,505,024
frontend/argento/argento/template/easyflags/flags.phtml0.0051117,7840
init_config_section:stores_de0.002511,7840
frontend/base/default/template/page/template/links.phtml0.0021136,7760
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0044676714,5360
frontend/argento/default/template/checkout/cart/top.phtml0.00301393,424524,288
CORE::create_object_of::Mage_Sales_Model_Quote0.0003132,4800
frontend/argento/default/template/ajaxsearch/topsearch.phtml0.00251129,256262,144
frontend/argento/default/template/easybanner/placeholder.phtml0.04035658,376524,288
frontend/argento/default/template/navigationpro/top.phtml0.671514,211,3044,980,736
DISPATCH EVENT:page_block_html_topmenu_gethtml_before0.413911,659,8322,097,152
OBSERVER: catalog_add_topmenu_items0.413811,660,8642,097,152
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.0155656475,248262,144
REWRITE: Mage_Catalog_Model_Category::getUrl0.0377369115,7680
CORE::create_object_of::TM_NavigationPro_Model_Menu0.0044310176,2160
Mage_Catalog_Model_Layer::getState0.0002123,208262,144
CORE::create_object_of::TM_EasyBanner_Model_Mysql4_Banner_Collection0.0003211,7200
frontend/base/default/template/optimiseweb/cookienotice/cookienotice.phtml0.0019118,6000
frontend/argento/default/template/ajaxpro/notice.phtml0.0004113,9040
frontend/argento/default/template/ajaxpro/checkout/form.phtml0.0010110,5040
frontend/argento/default/template/ajaxpro/compare/form.phtml0.0009125,1760
frontend/argento/default/template/lightboxpro/highslide/config.phtml0.001915,5120
CACHE_URL0.02801501,552524,288